Včlanitev/registracija igralke

Ob včlanitvi igralke v klub je potrebno predložiti nekaj izpolnjenih obrazcev.

Registracija igralke je potrebna za izdelavo registracijske kartice in prijavo igralke v bazo Nogometne zveze Slovenije (NZS), kar igralki omogoča nastop na uradnih tekmovanjih.
Za registracijo igralke je klubu potrebno oddati:

SOGLASJE ZA REGISTRACIJO

  • Fotokopija osebnega dokumenta igralke (osebna kartica (obe strani) ali potni list)
  • Fotokopija zdravstvene kartice (prva stran)
  • Slika (za osebni dokument), ki se skenira in predloži k navedeni dokumentaciji. Sliko nato vrnemo.

Ob včlanitvi v klub, predložite tudi izpolnjeno pristopno izjavo ter vpisni list, s katerima klub pridobi vse potrebne podatke za obveščanje staršev, izdajo položnic ter vodenje klubske baze igralk.

PRISTOPNA IZJAVA IN VPISNI LIST